Serbian English French German Italian Russian Spanish
   

Proizvođači metalne opreme za arhive  

   

Законом о архивској грађи и архивској делатности, члановима 40-43, регулисана је област коришћења архивске грађе у различите сврхе у архивима.

У члану 40 је наведено шта треба да садржи захтев за коришћење архивске грађе, као и да  о одобрењу за коришћење архивске грађе решењем одлучује директор архива или лице које он овласти. По жалбама против решења у другом степену одлучиваће Министарство.

Чланом 41 прописани су услови  и начин коришћења архивске грађе, а чланом 42 издавање уверења, оверених копија и преписа докумената који се чувају у архиву, а који имају доказну снагу јавне исправе у складу са Законом о општем управном поступку.

Чланом 43 предвиђени су разлози када се архивска грађа не даје на коришћење.

Новост је, дакле,  доношење решења о сваком појединачном захтеву за истраживање. У вези с тим, секретар Историјског архива Зрењанин, дипл. правник Ружица Цветић понудила је предлог обрасца Решења којим се одобрава и образац Решења којим се не одобрава коришћење архивске грађе.

Opširnije: Ружица Цветић, Предлог решења којим се одобрава и којим се не одобрава захтев за коришћење...

Rad je objavljen u časopisu  "Arhivksa praksa", br. 19, Tuzla 2016.

Apstrakt:  Delatnost arhivskih biblioteka obuhvata nabavku, razmenu, stručnu obradu, čuvanje i zaštitu bibliotečke građe, kao i registraturskog materijala, kao relevantnog arhivskog dokumenta. Podrazumeva i izradu biltena, kataloga, bibliografija, elektronskih baza i drugih informacionih sredstava. Takođe, obuhvata i kreiranje elektronskih izvora informacija, pomoć korisnicima pri izboru i korišćenju građe, pripremu i organizaciju različitih kulturnih sadržaja, vođenje dokumentacije i statistike o korisnicima.

Ključne reči: Arhiv Srbije, registratura, arhivska knjiga, arhivska građa, edukacija, javnost, arhivske biblioteke, bibliotečka građa, biblioteka celina, hibridne biblioteke.

ROLE AND FUNCTION OF ARCHIVAL LIBRARY

EXPERIENCES OF THE ARCHIVE OF SERBIA

Abstract: Duty of archival libraries includes purchase, exehange, professional processing, preservation and protection of library and registration materials, as well as the relevant archival documents. It also includes the creation of newsletters, catalogs, bibliographies, electronic databases and other information resources. It also includes the creation of electronic information resources, helping customers in the selection and use of materials, preparation and organization of variours cultural materials, keep records and statistics about users.

Keywords: Archives of Serbia, institution, archive book, archive material, education, public, archival libraries, library material, library entirety, hybrid libraries.

Opširnije: Dr Tatjana KIKIĆ, Tatjana JOVANOVIĆ, ULOGA I FUNKCIJA ARHIVSKE BIBLIOTEKE - ISKUSTVA ARHIVA SRBIJE

Referat prezentovan na Međunarodnoj konferenciji "23. Međunarodni arhivski dan", Trst, 21-22. oktobar 2013.

Rad objavljen u: Atlanti, Vol 23 (2013), N. 2, Trieste-Maribor, 2013, 191-199.

Vizija o Arhivu Jugoslavije kao edukativnom centru temelji se na svesti o tome da sopstveno kulturno nasleđe i njegove vrednosti predstavljaju osnov za poštovanje i razumevanje drugih kultura.
U saglasju sa savremenim tokovima arhivske prakse Arhiv Jugoslavije je uskladio svoje aktivnosti sa drugim institucijama koje se bave istom ili sličnom delatnošću.
Pored osnovne arhivske delatnosti Arhiv Jugoslavije u novom milenijumu, koji se često definiše kao „epoha kulture“ vidi svoju budućnost u implementaciji novih ideja i usmeravanju svojih aktivnosti ka publici. Izložbe, predavanja, okrugli stolovi, arhivske publikacije, promocije i popularizacija arhiva, podsticanje individualnih i organizovanih poseta, te razvijanje kulturnih navika među decom i omladinom doprinose edukativnoj delatnosti ove institucije.

Opširnije: Svetlana Perović - Ivović, Arhiv Jugoslavije - informalna edukacija i interkulturalna saradnja

   

ISSN (Online) 2683-3565  

   
© 2024 Arhivistika. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU General Public License.
© ARHIVISTIKA