Serbian English French German Italian Russian Spanish
   

Proizvođači metalne opreme za arhive  

   

Referat prezentovan na Međunarodnoj konferenciji "23. Međunarodni arhivski dan", Trst, 21-22. oktobar 2013.

Rad objavljen u: Atlanti, Vol 23 (2013), N. 2, Trieste-Maribor, 2013, 191-199.

Vizija o Arhivu Jugoslavije kao edukativnom centru temelji se na svesti o tome da sopstveno kulturno nasleđe i njegove vrednosti predstavljaju osnov za poštovanje i razumevanje drugih kultura.
U saglasju sa savremenim tokovima arhivske prakse Arhiv Jugoslavije je uskladio svoje aktivnosti sa drugim institucijama koje se bave istom ili sličnom delatnošću.
Pored osnovne arhivske delatnosti Arhiv Jugoslavije u novom milenijumu, koji se često definiše kao „epoha kulture“ vidi svoju budućnost u implementaciji novih ideja i usmeravanju svojih aktivnosti ka publici. Izložbe, predavanja, okrugli stolovi, arhivske publikacije, promocije i popularizacija arhiva, podsticanje individualnih i organizovanih poseta, te razvijanje kulturnih navika među decom i omladinom doprinose edukativnoj delatnosti ove institucije.


Poseban akcenat stavljen je na socijalnu integraciju, a da je pažnja Arhiva Jugoslavije sve više usmerena na građane i njihove interese svedoči i činjenica da je informisanje prilagođeno osobama sa invaliditetom.
Uvođenjem sevisa „čitaj mi „ostvarena je namera da sajt Arhiva Jugoslavije postane dostupan većem broju posetilaca. Iako je prvenstveno namenjen slabovidim, nadamo se da ga sa zadovoljstvom koriste osobe koje zamara čitanje tekstova sa ekrana i koje takvom načinu informisanja nisu sklone. Trenutno je na raspolaganju 12 sati ozvučenih informacija o Arhivu,arhivskim dokumentima, publikacijama, izložbama i saradnji sa sličnim institucijama u zemlji i svetu.
Arhiv Jugoslavije kao institucija informalnog obrazovanja ima važnu ulogu u razvijanju motivacije za učenje i za stimulaciju nastavka formalnog obrazovanja. Podsticanje indivudualnih i organizovanih poseta i razvijanje kulturnih navika među decom i omladinom doprinosi obrazovnoj delatnosti ove institucije. Osnovci i srednjoškolci i Beograda i drugih gradova Srbije česti su gosti Arhiva Jugoslavije.
Drugi vid edukativne delatnosti Arhiva Jugoslavije izražen je kroz uspešnu saradnju sa Katedrom za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu u vidu praktičnih vežbi tzv. studentskih radionaca iz arhivistike radi osposobljavanja budućih istoričara, istraživača arhivske građe u naučne svrhe, kao i kroz saradnju sa Filološkim Fakultetom,Univerziteta u Beogradu -Katedra za bibliotekarstvo i informatiku.
Obrazovanje i obuka arhivista i konzervatora neophodni su da bi se održali standardi profesije, jer samo profesionalno obučeni kadrovi mogu da omoguće kreiranje i sprovođenje jasno osmišljene nacionalne strategije zaštite arhivske građe.
Arhivi kao institucije kulture koje raspolažu umanjenim budžetskim sredstvima nemaju vremena da čekaju smenu generacija, već da u datim uslovima moraju raditi na podizanju profesionalizma zaposlenih. Stoga je neophodno omogućiti postojećim kadrovima da nastave svoje usavršavanje i da edukuju nove kadrove. U tom smislu treba raditi na permanentnom edukovanju edukatora.

   

ISSN (Online) 2683-3565  

   
© 2024 Arhivistika. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU General Public License.
© ARHIVISTIKA