Štampa 

 

Predlog Liste kategorija Poljoprivredne i savetodavne stručne službe Kragujevac, Marija Todorović, arhivski savetnik, IA Kragujevac

Orijentaciona lista kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja za predmete iz pratećih delatnosti korisnika budžetskih sredstava - Radmila Nedeljković, samostalni savetnik, Arhiv Jugoslavije 

Predlog Liste kategorija arhivske građe i registraturskog materijala sa rokovima čuvanja za srednje škole-Arhivisti sa područja AP Vojvodine

Predlog Liste kategorija arhivske građe i registraturskog materijala sa rokovima čuvanja za Opštu Bolnicu - arhivisti IA Pirot

Predlog Liste kategorija arhivske građe i registraturskog materijala sa rokovima čuvanja za Zdravstveni centar - arhivisti IA Pirot

Predlog Liste kategorija arhivske građe i registraturskog materijala sa rokovima čuvanja za Institut za javno zdravlje - Marija Todorović,  IA Kragujevac

Predlog Liste kategorija arhivske građe i registraturskog materijala sa rokovima čuvanja za Dom zdravlja Požarevac - MA Jasmina Živković, IA Požarevac

Orijentaciona Lista kategorija registraturskog materijala iz računovodstveno finansijske oblasti za korisnike budžetskih sredstava sa obrazloženjem - Radmila Nedeljković, samostalni savetnik,  Arhiv Jugoslavije

Orijentaciona Lista kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja za škole - Istorijski arhiv Kruševa, Jelena Kovačević, arhivist i Danijela Miljković, arhivist