Serbian English French German Italian Russian Spanish
   

Proizvođači metalne opreme za arhive  

   

 

Саветовање архивских радника Босне и Херцеговине одржано је ове године у Брчком, у периоду од 68. маја 2018. године у организацији Архивистичког удружења Босне и Херцеговине. Традиционални архивистички скуп окупио је и овог пута најеминентније стручњаке из подручја архивистике, информатике и других сродних научних дисциплина.

Међународни архивистички скуп отворен је у недељу 6. маја 2018. године седницом Комисије Босне и Херцеговине за сукцесију архивске грађе еx Југославије.

Након уводног излагања Споменке Пелић, председнице Архивистичког удружења Босне и Херцеговине, 7. маја 2018. године, одржана је и промоција 47. броја Гласника архива и архивистичког удружења БиХ, чиме је овогодишње Саветовање свечано и отворено. Приказивањем документарног филма Брчко кроз хисторију учесници скупа су имали прилику да упознају културно историјски контекст настанка и развоја овог града смештеног на десној обали реке Саве.

Opširnije: Данијела Бранковић, САВЕТОВАЊЕ АРХИВСКИХ РАДНИКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ, Брчко дистрикт, 6–8. маја...

*Рад је објављен у: Arhivska praksa, br. 18, Tuzla 2015, 332-346.

Абстракт: Прошле 2014. године свет је напустио Тери Кук, један од највећих теоретичара архивистике савременог доба. У својим радовима он се посебно бавио питањем утицаја постмодернистичких схватања на развој савремене архивистике у теоријском и практичном смислу. У овом раду аутор сублимира виђења Терија Кука посебно акцентијући његова схватања провенијенције, фондовског принципа, начела првобитног реда, контекста и вредновања документарног материјала. У посебном делу рада аутор се дотиче питања да ли је и у којој мери савремена архивска парадигма, у чијој основи су постмодернистичка схватања, саставни део архивске теорије и праксе у архивима у Србији.

Кључне речи: Тери Кук, Terry Cook, архивистика, архив, теорија архивистике, посмодернизам, постмодерни архиви, архивистика у Србији.

Opširnije: Љиљана ДОЖИЋ, ТЕРИ КУК И ПОСТМОДЕРНО СХВАТАЊЕ АРХИВА СА ОСВРТОМ НА АРХИВИСТИКУ У СРБИЈИ

         
           erazmoTPTI je akronim Erasmus Mundus Master programa „Tehnike, nasleđe i teritorije industrije: istorija, unapređenje i didaktika”, koji nudi dvogodišnje studije u oblasti industrijskog nasleđa, istorijskih tehničkih okruženja, patrimonijalizacije tehničkog znanja i menadžmenta tehničkih pejzaža.
            Program pruža jedinstveno multikulturalno iskustvo jer je, poput drugih Erasmus programa, otvoren za studente iz čitavog sveta, mada se njegova jedinstvenost ogleda prvenstveno u specifičnom spoju internacionalnog i intersektorijalnog pristupa. Međunarodni aspekt podrazumeva mobilnost između tri univerziteta (Francuska, Italija, Portugal) i mobilnost specijalizacije (Španija, Tunis, Republika Češka, Brazil). U okviru mreže Erasmus Mundus Programa, TPTI je jedini program ove tematike, koji združuje istraživanje i praktični rad kroz osam specijalizacija (istorija tehnika; konzervacija i didaktika industrijskog nasleđa; tehničko nasleđe i kulturni predeo; menadžment i valorizacija) i jednu komplementarnu specijalizaciju po izboru (nasleđe i ekonomija kulturnih dobara; turizam, arheologija i razvoj; istorija tehnika i savremena tehnologija; medijacija i kultura, održivost).

Opširnije: Nevena Tatović, TPTI - Erasmus Mundus Master Program

   

ISSN (Online) 2683-3565  

   
© 2019 Arhivistika. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU General Public License.
© ARHIVISTIKA