Serbian English French German Italian Russian Spanish
   

Proizvođači metalne opreme za arhive  

   

АРХИВСКО ЗАКОНОДАВСТВО ЈУГОСЛАВИЈЕ 1918-1974.

Извор: Богдан Лекић Архивско законодавство Југославије 1918-1974, Архивски преглед, 1-3, 1996-1997, Београд 2000, 17-44.

 • Одлука о заштити у чувању културних споменика и старина (Службени лист ДФЈ, бр. 6-10, 1945).

 • Општи закон о заштити споменика културе и природњачких реткости (Службени лист ФНРЈ, бр. 81/1946)

 • Наредба о привременом обезбеђењу архива (Службени листи ФНРЈ, бр. 25/1948)

 • Наредба о обавезном прикупљању и предаји отпадака од хартије (Службени лист ФНРЈ, бр. 83/1949)

 • Општи закон о државним архивима (Службени лист ФНРЈ, бр. 4/1951.)

 • Решење о чувању архивског материјала (Службени лист ФНРЈ, бр. 8/1952)

 • Упутство о прикупљању, чувању и повременом шкартирању архивског материјала(Службени лист ФНРЈ, бр. 8/1952)

 • Правилник о документацији и књиговодству (Службени лист ФНРЈ, бр. 34/1951)

 • Уредба о поступку ликвидације привредних предузећа  (Службени лист ФНРЈ, бр. 57/1951).

 • Уредба о књиговодству привредних организација (Службени лист ФНРЈ, бр. 27/1951)

 • Уредба о канцеларијском пословању са Упутством за њено извршавање (Службени лист ФНРЈ, бр. 50/1957)

 • Општи закон о архивској грађи (Службени лист СФРЈ, бр. 48/1964)

 • Закон о Архиву Југославије (Службени лист СФРЈ, бр. 48/1964)

 • Начела о одабирању архивске грађе из регистратурског материјала (Службени лист СФРЈ, бр. 12/1968)

 • Начела о јединственом евидентирању архивске рађе и регистратурског материјала (Службени лист СФРЈ, бр. 28/1970).

 • Правилник о условима за коришћење регистратурског материјала и архивске грађе Државног секретаријата за иностране послове и дипломатских и конзуларних представништава Југославије у иностранству из 1969. године (Службени лист СФРЈ, бр. 23/1969)

 • Закон о Архиву Југославије (Службени лист СФРЈ, бр. 6/1973)

 

 

   

ISSN (Online) 2683-3565  

   
© 2024 Arhivistika. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU General Public License.
© ARHIVISTIKA