Serbian English French German Italian Russian Spanish
   

Proizvođači metalne opreme za arhive  

   

 

Колега Жељко Комарица из Историјског архива Бела Црква наишао је на занимљив документ на Интернету и урадио његов препис. Распис је посвећен питању очувања црквених архива током Другог светског рата, посебно у ситуацији када је постојала оскудица у хартији и када је власт позивала на прикупљање хартије и предају на прераду. Са том праксом се наставило и после Другог светског рата када су бројне архиве државних органа, посебно оне из међуратног периода, па и оне старије из 19. века, страдале у погонима фабрика за прераду хартије. 

Прилог колеге Комарице нас наводи на размишљање о томе колико је битна свест не само архивиста, већ и сваког појединца о значају архивске грађе, да оно што је некоме отпад и беспотребно, у неком тренутку може постати значајан историјски документ и извор. Такође, наводи нас и на размишљање колико је такве архивске грађе због свести појединаца о њеном значају завршило у приватном власништву. Наводи нас и на размишљање о томе колико такве архивске грађе постане предмет продаје опет приватним власницима и тако остане недоступно бројним истраживачима.

Колеге архивисти, проверите у својим фондовима и збиркама да ли можда поседујете овај документ. С обзиром да је послат као распис владикама и епархијама у окупираној Србији, могуће је да је још негде сачуван. 

Жељко Комарица,

Историјски архив Бела Црква

НУЖДА ЗАКОН (НЕ) МЕЊА

илити: Акт који би се данас највероватније службено звао - Упутство Светог Архијерејског Синода Српске Православне Цркве о валоризацији архивске грађе и уништавању безвредног документарног материјала од 10. новембра 1942. године.

Распис је упућен владикама и епархијама СПЦ у окупираној Србији како би га проследиле до својих парохија и црквених општина. Препис, уз минималне техничке интервенције, дajeмо у целини:

--------------------------------------------------------------------------------------

СВИМА УПРАВАМА ПАРОХИЈА И ЦРКВ.ОПШТИНА

Episkop-Banatski-Damaskin 1Свети Архијерејски Синод Српске Православне Цркве под Бр.3273 од 10 новембра 1942 године у Београду саопштава следеће:

Министарство народне привреде актом својим од 12 окт 1942 бр 46632 из 1942 известило је Свети Архијерејски Синод да је услед оскудице у сировинама за производњу хартије и велике потражње исте од стране државних и др. надлештава и институција, настала хитна потреба да се што више сакупи потребна стара хартија која би се од стране постојећих фабрика хартије у земљи употребила као сировина за израду нове хартије. У овом смислу покренута је акција за прикупљање старе хартије која се налази по архивама државних и самоуправних власти. На име, да се непотребна хартија, која нема историјске вредности одвоји и уступи надлежним фабрикама ради прераде.

            Ова сакупљачка делатност старе хартије обухвата не само хартију која се налази у пом(енутим) архивама, него и ону која би се могла добити код приватних лица и која се налази у њиховом притежању.

            Да би се у овој акцији заштитиле архиве надлежних државних и самоуправних надлештава и институција, одржано је на позив Министарства народне привреде – оделење за индустрију и занатство неколико конференција са претставницима појединих централних надлештава и на једној од тих конференција учествовао је и претставник Светог Архиј(ерејског) Синода - Патријаршије, који је изложио стање и којем се архиве централних и др(угих) надлештава црквених налазе, као и важност верско-црквених списа које те архиве садрже, како за општу ствар верско црквену тако и за приватне личности чији се многи документи ту налазе.

            Узевши у оцену ово питање Свети Архијер(ејски) Синод, поклањајући сву пажњу истоме за скупљање старе хартије у истакнутом циљу, првенствено стоји на становишту, да се све црквене архиве које у већини имају историјску важност, чувају у целости, а истовремено налази, да се уз велику пажњу и економисање може по свима надлештвима па и црквеним од разних отпадака, непотребних раније штампаних формулара разних књига и брошура, у колико их где има у већем броју и.т.д. сакупити довољна количина старе хартије и тиме удовољити истакнутом циљу.

            Саопштавајући предње Вашем Преосвештенству Св(ети) Архијерејски Синод Вас моли, да са овим упознате све црквене установе у Вашој Епархији и изложите им да обрате озбиљну пажњу истакнутој потреби за скупљање старе хартије, па да, веома обазриво, у колико је то могуће издвоје из својих канцеларија и архива све оно што би се показало као непотребно, неупотребљиво и без вредности, чувајући строго све архивске списе од опште и историјске вредности, као и вредности коју они имају због садржајних докумената за приватне личности. Нарочито пак да настоје да се посведневни отпатци непотребне хартије не бацају већ да се брижљиво сакупљају и чувају док се не предаду дотичној фабрици за прераду.

.........................................................................................................................................

Р Е Ш Е Њ Е :

Предње се саопштава свима управама парохије и црквених општина знања и извршења ради.

Епарх(ијски) црквени суд банатски у Вршцу, 14. ХI 1942.

Претседник

ДАМАСКИН с.р.

Епископ банатски

 

 

 

 

   

ISSN (Online) 2683-3565  

   
© 2024 Arhivistika. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU General Public License.
© ARHIVISTIKA