Serbian English French German Italian Russian Spanish
   

Proizvođači metalne opreme za arhive  

   

Напустио  нас је доајен српске и југословенске архивистике - Средоје Лалић.

Средоје Лалић је цео свој радни век посветио развоју архивске делатности и струке у Војводини и бившој Југославији. Градећи од темеља, кроз рад Архивског већа, поставио је основе архивске теорије и делатности кроз бројнa упутствa и препорукe, на којима архивски посленици и данас заснивају свој рад.
Током деценије рада, био је помоћник директора, директор и руководилац матичне службе у Архиву Војводине, дајући велики допринос организовању стручних скупова и доношењу норматива који су допринели уједначавању рада архивске службе у Војводине.
Као архивиста који је имао визију развоја архивске делатности, био је један од покретача пројекта и главни и одговорни уредник и данас капиталне едиције Архивски фондови и збирке у СФРЈ, као и водича кроз фондове и збирке архива у Војводини. Разумевајући потребу да се научна и архивска јавност упозна са архивском грађом значајном за историјски развој Војводине, Средоје Лалић је дао велики допринос истраживању и презентовању богатства грађе коју баштине архиви Мађарске, Румуније, Совјетског Савеза и Чехословачке, а која се односи на прошлост наше Покрајине. Надасве богатом библиографијом, Средоје Лалић је допринео унапређењу архивске струке и приближио јавности и корисницима, ризницу архивске грађе Србије и бивше Југославије.
Био је аутор бројних монографија, чланака и расправa.

Извор: ДАРВ

Систем није на страни архивиста! Многи би рекли – то нам је одавно јасно и одмах потегли чињеницу да се на закон који би регулисао архивску делатност чека јако дуго. Што је још горе, нема назнака да ће се ускоро и говорити на ту тему, а камо ли нешто радити.

Opširnije: Актуелно - Проблем са вишим звањима. Систем није на страни архивиста!

 Рад је у целини објављен у часопису "Архивска пракса", бр. 19, Тузла 2016, 218-234.

Погледај презентацију.

Абстракт:У раду се промишља о Етичком кодексу архивиста донетом 1996. године на Међународном конгресу aрхивиста.Наводе се неке од етичких дилема које се могу јавити у вези са архивском струком. У раду се представљајурезултати анкете међу архивистима у Србији о познавању Етичког кодекса архивиста и његових одредби и на основу исте изводе закључци. Кроз разматрање односа према Етичком кодексу архивиста разматра се и положај архивиста у друштву у транзицији и изазови са којима се у свакодневном раду суочавају, као и однос према етичким дилемама које искрсавају током рада. Чланак нема претензије научног истраживања и утврђивања научних истина, нити критике струке, већ је пре свега „разговор са професијом“ и самим собом.

 

Кључне речи: етички кодекс, архиви, архивска етика, архивистика, архивисти.

 

 

THE CODE OF ETHICS FOR ARCHIVISTS IN SERBIA

Knowledge, Problems, Application

 

Abstract: In this work the Code of Ethics for Archivist that was instituted at the International Congress of Archivists in 1996 is being considered. Some of the ethical dilemmas that can occur in connection to the archival profession are stated. In this work the results of the questionnaire conducted to the archivists in Serbia about their knowledge of the Code of Ethics for Archivists and its articles are presented and based on that questionnaire the conclusions are made. Through the consideration of the relation towards the Code of Ethics for Archivists it is also considered the position of the archivists in the society in transition and the challenges the archivists face in their everyday work, so as the relation towards ethical dilemmas that can occur in their work. This work does not intend to be scientific and to assert scientific truths, nor does it intend to criticize the profession, above all it a conversation with the profession and with oneself.

 

Key words: The Code of Ethics, Archives, Archival Ethics, Archivists, Archival Profession

Opširnije: Слободанка Цветковић, ЕТИЧКИ КОДЕКС АРХИВИСТА У СРБИЈИ: Познавање, проблеми, примена

   

ISSN (Online) 2683-3565  

   
© 2024 Arhivistika. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU General Public License.
© ARHIVISTIKA