Serbian English French German Italian Russian Spanish
   

Proizvođači metalne opreme za arhive  

   

 

Međunarodni arhivistički skup, "Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja”, koji je od 2013. godine pod generalnim pokroviteljstvom Međunarodnog arhivskog saveta (ICA), a čiji je domaćin Pokrajinski arhiv Maribor, održan je po 37 put u Radencima od 15. do 17. aprila 2015. godine.
    
 Na otvaranju skupa govorili su: mag. Julijana Bizjak Mlakar, ministarka za kulturu Republike Slovenije; Ivan Fras, direktor Pokrajinskog arhiva Maribor, i sponzori konferencije, direktori Boštjan Gaberc – Mikrografija d.o.o i  Ivan Šijanec  - Trevis d.o.o.

    Izlaganja su tematski bila podeljena u okviru 8 sesija, koje su se održavale u dve sale (Kongresna dvorana i Izvir), i jedne radionice. Svoje radove izlagalo je 50 arhivista iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Brazila, Velike Britanije, Mađarske, Nemačke, Slovačke, Slovenije, Srbije, Poljske, Rumunije, Francuske, Hrvatske i Švajcarske, sa temama iz oblasti arhivistike i srodnih nauka.
    
    U prvom tematskom bloku (12 izlaganja), oblast čuvanje i zaštita arhivske građe, obrađivane su teme; vrste gljivica na bibliotečkoj i arhivskoj građi kao i njihov uticaj na zdravlje ljudi; posledice neadekvatnog čuvanja kako papirne tako i elektronske građe; socijalni inženjering i čovek kao deo bezbednosnog sistema; sistem PIQL – za dugoročnu zaštitu digitalnih podataka bez potrebe migracije.

    Posebno bih istakla izlaganja: Johnathan Rhys Lewis - člana ekspertne grupe za arhivske zgrade pri MAS-u, sa temom “Zaštita arhivske građe: šta kažemo i šta time mislimo”, koji je pokazao da se može imati poetski i folozofski pristup zaštiti arhivske građe; dr. David Leitch, generalnog sekretara MAS-a iz Pariza, koji je govoro o izazovima za arhiviste u digtalno doba; i James Lowry, predstavnika Međunarodnog fonda za upravljanje dokumentima, koji je izlagao sa temom “Signali u vremenu: trajnost podataka i njihovo dugoročno čuvanje” bazirano na iskustu stečenom prilikom implementacije projekta za upravljanje elektronskom arhivom u Africi.

    Drugi tematski blok, prezentacija postera, predstavlja odabir reprezentativnih radova prezentovanih putem plakata u holu ispred Kongresne sale. Odabrano je 10 radova iz regiona, od toga tri iz Srbije.

    Rad Danijele Branković ”APEx projekat - the Archives Portal Europe network of excellence,” zavređuje svaku pažnju. Istražiujući podatke na ovom portalu, sa ključnom reči Petrovaradin, našla je da postoje podaci u arhivima u Mađarskoj, Nemačkoj i Švedskoj. U Švedskoj – Krigsarkivet, nalazi se 4 dokumenta od kojih je jedan plan Petrovaradina iz 1695. godine.  Arhivski portal evrope (APE) pruža podatke sa jednog mesta, objedinjujći informacije iz različitih arhiva, država članica EU. Ovom projektu 2015. godine priključio se i  Istorijski arhiv Beograda.

    Rad Stevana Mačkovića sa temom “Iskustvo na e-pretraživanju građe Istrojskog arhiva Subotica” predstavlja projekat postavljanja online Zbirke crkvenih matičnih knjiga koja će tokom 2015. godine u celosti biti dostupne e-istraživačima na sajtu Istorijskog arhiva Subotice.

    Treći tematski blok (6 izlaganja), aktuelne teme iz stuke, obuhvatao je  izlaganja o stvaraocima arhivske građe, vrednovanju arhivske građe, preuzimanju arhivske građe kao i drugim problemima spoljne službe.

    Posebno je bilo zanimljivo predavanje mag. Zdenke Semlič Rajh iz Pokrajinskog arhiva Maribor, “Autorske pravice, arhivi i internet”, u kome se govori o autorskim pravima i načinima zaštite pri krađi interneta adresa ili drugih podataka.

    Četvrti tematski blok (3 izlaganja), softver scopeArchiv. Predstavljene su mogućnosti integracije različitih oblika arhivskih baza podataka sa spoljnim normativnim sadržajem kao i proces migracije u drugi arhivski sistem sa posebnim  naglaskom na njihov uvoz u Evropski arhivski portal.

    Rad dr Bogdan Florin Popovici, “Physical or intellectual arrangement of archives? A case with scopeArchiv" govori kako upotreba novih tehnologija, na praktičnom iskustvu korišćenja scopeArchiva u Rumunskom državnom arhivu u Brašovu, olakšava arhivsku delatnost prilikom sređivanja i obrade arhivske građe, a pri tome poštujući tradicionalna arhivističke principe.

    Peti tematski blok (5 izlaganja), odnosio se na slovenački e-arhiv i stvaraoce arhivske građe. Obrađivane su teme iz oblasti elektronskog arhivisanja u Sloveniji, E-Ark projekat, stvaranje Evropske službe e-arhiviranja, kao i teme o stvaraocima arhivske građe, zakonima, zaštitom arhivske građe u javnim arhivima, o dostupnost i nedostupnosti zdravstvene dokumentacije u Slovenije.

    Šesti tematski blok (5 izlaganja), odnosio se na preuzimanje arhivske građe. Teme su se odnosile na aktuelnu problematiku oko preuzimanja arhivkse građe, tretiranje arhivske građe kao deo imovine stečajnog dužnika,  kao i na propise za dugoročno čuvanje, ocenjivanje i korišćenje e-faktura i drugih hibridnih oblika dokumentacije.

    Sedmi tematski deo (6 radova), arhvska praksa, obuhvatao je teme iz iskustva na sređivanju obradi i digitalizaciji fotografija, specifičnostima prilikom preuzimanja i obrade arhivske građe organa uprave, sređivanju, obradi, značaju i vrednovanju privrednih fonodova.

    Osmi tematski deo (5 radova), digitalizacija audiovizuele građe, odnosila se na audiovizuelni dokument, digitalizaciju fotografske građe, rokovima čuvanja i klasifikaciji televizijskog materijala.

    Praktična radionica koja je održana za vreme skupa, odnosila se prevashodno na stvaraoce arhivske građe.

    Kao i svake godine, domaćin je organizovao stručnu ekskurziju. Ovaj put to je bila poseta mestu Gornja Radgona, na samoj granici sa Austrijom, gde su učesnici skupa posetili muzej Špital, vinariju Penina  i Pomurski sajam.

    Muzej Špital nalazi se u gotičkoj zgradi iz 1363. godine, i u njemu se nalazi arheološka, etnološka i umetnička zbirka kulturno-istorijskih predmeta, dokumenata i svedočenja koja su vezana za istoriju Pomurja i ovog kraja.

    Vinarija Penina bila je fantastičan domaćin, i omogućila je posetiocima da zavire u starinske vinske podrume, napiju se vode koja izvire iz same stene jednog od laguma, kao i da oseti božanstven ukus Zletne i Srebne penine, svog zaštitnog znaka.

    Na kraju je posećen Pomurski sajam, gde je prikazan dokumentarni film o istorijatu ovog sajma koji ima bogatu tradiciju.

    Međunarodni skup Radenci 2015, kao i svake godine okupio je veliki broj izlagača, stručnjake iz oblasti arhivistike, informatike, prava i drugih srodnih disciplina.  Kolege iz regiona su podelile svoja iskustva, otvorila neka nova pitanja, ponudila neka rešenja i iznela planove za budučnost. Sve u svemu, jedno značajno iskustvo, sa željom da se i druge kolege motivišu i apliciraju sledeće godine sa svojim radovima.


    Svi radovi sa skupa biće dostupni u elektronskom obliku, na sajtu Pokrajinskog arhiva Maribor na adresi:

http://www.pokarh-mb.si/si/s/17/posvetovanje-radenci.html

   

ISSN (Online) 2683-3565  

   
© 2023 Arhivistika. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU General Public License.
© ARHIVISTIKA