Serbian English French German Italian Russian Spanish
   

Proizvođači metalne opreme za arhive  

   

 

 

Autori: Dr Branka Doknić i Milić F.Petrović

 

Arhiv Jugoslavije, uvodni tekst – Dr Branka Doknić

 

Uvodne napomene, uvodni tekst – Milić F. Petrović

 

Izdavač: Arhiv Jugoslavije, ustanova kulture od nacionalnog značaja

 

Štampa: Službeni glasnik

 

Beograd,2014

 

Vodici su krucijalna izdanja svake arhivske institucije, jer su oni osnovno naučno informativno sredstvo za svakog ko se uputi u arhivsku čitaonicu – od znatiželjnika do naučnog istraživača; vodici su ogledalo svake arhivske institucije koja drži do ozbiljnosti i posvećenosti poslu zbog koga je osnovana, i ne manje vazno  - izrada vodica predstavlja krunu u radu svakog arhivskog poslenika.

 

 Vodič Arhiva Jugoslavije predstavlja fondove najvažnijih institucije jugoslovenske države od 1943 do 2006. Branka Doknić je autor tekstova koji se odnose na fondove Prezidijuma Skupštine, Kabineta Maršala, Kabineta predsednika republike, Predsedništva SFRJ,  Kabinet potpredsednika Jugoslavije, Kabinet predsednika Savezne republike Jugoslavije i  njihovih pratećih službi,  kao i fonda   jugoslovenske skupštine u ukupnom vremenu njenog jugoslovenskog trajanja od 1943 do 2006, kao i fondova  njenih pratećih službi federalne skupštine. Milić Petrović je autor tekstova koji se odnose fond  Vlade FNRJ i Saveznog izvršnog veća i njihovih komisija, saveta i pratećih službi.

 

Pošto se radi o izuzetno značajnim fondovima, odnosno institucijama čijim je radom stvorena arhivska građa, velika pažnja, sem opisu arhivske građe, posvećena je  istraživanju rada ovih institucija,  tako da je Vodič ujedno i doprinos ukupnoj istoriji institucija jugoslovenske države.

 

Vodič ima svoje nedostatke koji se prepoznaju u  nepostojanju informacija   koje se odnose na kategorizaciju fondova, na standardizaciju opisa fondova, na podatke o mikrofilmovanju ili digitalizaciji fondova. U pripremi za štampu su još dve knjige vodica koje se odnose na rad jugoslovenskih  institucija pravosudne i kulturne provenijencije, pa bi bilo dobro da u  periodu koji je pred nama nedostatak ovih informacija, bude ispravljen radom, postojećih službu u Arhivu Jugoslavije,

 

   

ISSN (Online) 2683-3565  

   
© 2023 Arhivistika. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU General Public License.
© ARHIVISTIKA