Serbian English French German Italian Russian Spanish
   

Proizvođači metalne opreme za arhive  

   

             У Трсту је 19. и 20. октобра 2015. одржано међународно ахивско саветовање 25-th International Archival Dayу организацији Међународног института за архивистику Трст Марибор (IIASThe International Institute for Archival Science of Trieste – Maribor)и Државног арива Трсту (The State Archives of Trieste).     

      

На саветовању је своје радове и презентације представило око четрдесет учесника из: Белорусије, Босне и Хецеговине, Буркине Фасо, Велике Британије, Грчке, Канаде, Италије, Мађарске, Македоније, Немачке, Румуније, Словеније, Словачке, Србије, Султаната Оман, Црне Горе, Чешке Републике, Швајцарске...

Први дан саветовања био је посвећен теми: Управљање, контрола и чување на дуги период: Одговор архива на изазове чувања на дуго време - (Managment,Appraisаl and Long Term Preservation of E-records:Archival Response to Challege of Long Term Preservation).

Друга сесија је била посвећена теми Архивска зграда у смислу одговора на ванредне стуације (пројекат, адаптација, сврха градње, планирање за случај ванредних ситуација, управљање простором) - (Archival Buildingsin Terms of Responding to the Emergencies (i.e. design,adaptations,purpose built,emergency planning,space management).

Представници Србије на овом скупу презентовали су три рада:

Оливера Порубовић Видовић: Дигитални мастер документ:нови оригинал

Светлана Перовић Ивовић, Ирена Ивовић: Изазов пројектовања архивске зграде: пројектанти,архивисти и конзерватори на истом задатку у циљу адекватне заштите   архивске грађе.

Јован Поповић: Противуправност у архивском пословању у редовним и ванредним околностима (противност архивским заповестима и последице које из тога произилазе).

Како је IIAS - The International Institute for Archival Science of Trieste – Maribor) обележио 30 година рада и 25 година од излажења часописа Атланти, том приликом статуу Атланти као признање за допринос на пољу архивистике добили су др.сци. Мирослав Новак из Покрајинског архива у Марибору и др.сци. Живана Хеђбели из Државног архива у Загребу.

Програм саветовања можете погледати овде.

 

Преглед садржаја радова:

 

Учеснике скупа и полазнике архивске школе поздравили су: G. Barrera,председница Скупштине IIAS-a,Liliana Bagala,директорка Државног архиваТрста,L.Toplak , председник Alma Mater Evropea - Европски центар Марибор  и Peter Pavel Klasinc директор Међународног института за архивистику Трст и Марибор и шеф катедре за архивске студије управљање документима,затим Charles Kecskemeti,ранији генерални секретар ICA, који је дао преглед радова са претходне конференције (2014. године) и радова штампаних у Атлантију.

 

Уводно излагање имао је др Петер Павел Класинц на тему: Од класичних до актуелних проблема архива и архивиста.

 

Прва сесија је започела излагањем др Мирослава Новака  из Покрајинског архива Марибор на тему Вредновање архивске грађе и поновна употреба информација у јавном сектору.  Рад се бавио проблематиком имплементације Директиве 2003| 98|ECi Директиве2013|37|UE, спровођењем систематског управљања електронским документима  с једне стране и са друге стране разматрао је више стручних питања која се односе на проблем контроле и употребе модерне архивске грађе у физичкоj и дигиталној форми.

 

Andrei Rybakou, дректор Белоруског института за документацију и архивистику (BelNIDAD)излагао је на тему Управљање, валорзација и чување електронских докумената:Белоруско искуство. Чланак је посвећен новим изазовима и критеријумима с којима се архиви суочавају у погледу заштите електронских докумената,  критеријумима за њихову валоризацију, начинима преузимања и како обезбедити њихово дугорочно чување.

 

Синиша Домазет, виши архивиста и ИТ администратор, Архив Босне и Херцеговине  имао је чланак на тему Одговор архива на изазов дуготрајне презервације:Архив Босне и Херцеговине у доба дигитализације у коме је назначио главне активности  у Архиву БИХ којима је циљ је дуготрајна презервација архивске грађе на подручју микрофилмовања и дигитализације.

 

Auziata Koudai, Буркина Фасо представила је рад на тему Управљање јавним архивима у Буркини Фасо:чување и трајност електронских података. Она говори о експлозији дигиталног у овој држави што је   произвело студију прописа који се односе на електронске  архиве. Говори  и о управљању електронским документима, у око петнаест  јавних институција у Буркини Фас, о безбедности и трајности електронских архива.

 

Омер Зулић, ЈУ Архив Тузланског кантона (Босна и Херцеговина),  имао је излагање на тему Специфичности вредновања архивске грађе у Босни и Херцеговини у транзицијском периоду. Транзицијски процеси у Босни и Херцеговини узроковали су корените промене у свим сферама, а исте су се непосредно одразиле и на архивску делатност и вредновање архивске грађе.У раду је указано на неке посебности вредновања архивске грађе у транзицијском периоду, са аспеката специфичних друштвених процеса.

 

Robert Nahuetin из Квебека, Канада излагао је на тему Управљање, валоризација и чување владине грађе: нека канадска гледишта. Архивисти Канаде су веровали да у последњих неколико деценија на прави начин управљају архивском грађом, да је тако обрађену чине доступном на прави начин својим грађанима. Ипак, Главни ревизор у свом извештају за 2014. указала је на слабости и мањкавости у раду.

 

Ивана Поседи Државни архив Вараждин  и Ирена Милобара, Државни архив Вуковар , у чланку Законски оквир примјене и заштите електронских записа у Републици Хрватској подсећају да се повећава број електронских списа код стваралаца и имаоца јавне архивске грађе у Хрватској, а у Закону о архивској грађи  и архивима је врло слабо обухваћена.  Да би се ситуација покренула потребно је за почетак донети нови  закон о архивској  грађи и архивима који ће садржавати заштиту, чување и кориштење електронске грађе.

 

Traintafillia Kourtoumi, Државни архив Грчке,Web 2.0 у архивима:Зашто и како у економској науци. У економској науци Web 2.0 апликација је у порасту.У овом чланку је описано  како Web2.0 може користити архивима.  Архиви користе апликације у контексту који дају нове могућности у погледу институционалне промоције, нове начине пружања  услуга, чинећи наслеђе доступно јавности. Апликације као Facebook, Flickr, You Tube, већ користе архивима као неформални контекст Web 2.0

 

Живана Хеђбели ,Државни архив Загреб и Никола Мокровић, Центар за суочавање са прошлошћу , Управљање збирком фотографија :студија случаја АРКзин фото архива: Чланак приказује целокупни процес организације збирке фотографија настале  у склопу и за потребе часописа АРКзин. Часопис је излазио до 1991. године. Збирка фотографија садржи 1.500 комада које су направили различити аутори и покрива различите теме: протесте, ратне злочине, портрете интервјуисаних особа, различите друштвене догађаје и графике. Идетификција и физичка организација збирке најзахтевнији је део архивистичке обраде ове збирке. Постоје два начина да се то направи: дигитализациаја и дигитално дељење садржаја са осталим организацијама које се баве документовањем или промовисањем независне културе. Дигитализација је један од повећања видљивости садржаја, као и метода физичке заштите грађе.

 

Lajos Kormendy, Национални арив Мађарске, Информацијско друштво, електронска грађа и нова архивска наука: Студија показује како се информационо друштво огледа у електронској грађи  (несталност, динамичност, мењање приватне и јавне сфере. Основна дилема дугорочног чувања је  што је електронска грађа зависан од хардверске или софтверске опреме.

 

Fekrie Berisha , Архив Косова; Управљање електронском грађом и трајно чување архивске грађе: Савремени дигитални архиви су модерни архиви који  уз помоћ велике рачунарске опреме чувају  оригиналну архивску грађу од времена настанка..Архив Косова вредновање архивских докумената спроводи у два смера. Прво је селекција класичних папирних докумената који се преводи у дигитални документ и друго селекција савремених докумената насталих на рачунарима и интернету. Управљање дигиталном грађом захтева поступке и професионалне стандарде за његово чување и обраду како би била спремна да служи истраживачима и другим заинтересованим странкама.

 

Снежана Пејовић, Дравни архив Црне Горе, Историјски архив Котор,  Између технолошке реалности,законских прописа и праксе:Црногорски архивисти пред изазовом дугорочне заштите e-грађе: У раду је представљена технолошка стварност Црне Горе коју карактерише прелазак све већег броја субјеката на електронско пословање и  нарастајуће продукције електронских записа.

 

Ismail Ismaili, Refike Sulcevsi,Архив Косова; Ера електронских докумената и изазови управљања: Брзи  развој  рчунара и информационе технологије у задњих 30 година доводи до револуционарног начина у креирању електронских докумената и промене информација. СтандардISO 15489 уређујеуправљање документима.

 

Bogdan Florin Popovici,  Национални архив Румуније, Управљање електронским документима у Румунији ;више електронско, мање класично: Управљање електронским документима и грађом у Румунији је добро развијено. Многе финансијске и друге институције под утицајем ЕУ увело је модерне системе за управљање грађом и да дигитализује своја документа. 2001. године стратегија Владе за увођење информационих технологија је усвојена и у јавној администрацији.

 

Alessandro Alfier,Заштита дигиталних архива „културна чорба“ за нову архивску парадигму:Аутор  рада жели да илуструје један од главних циљева,  изазове на које мора архивистика да одговори у циљу дугорочне  дигиталне заштите, при чему је потребна критичка ревизија традиционалне архивске парадигме. Теза је доказана на основу проучавања примера јавнога система за за дугорочну дигиталну заштиту “Polo archivistico regionale dell EmiliaRomagna (Par ER).

 

Mihail V.Larin,Научна и методолошка решења дугорочне заштите електронских докумената у Руској федерације: Аутор у своме раду представља законске и методолошке основе за рад с елетронском грађом у Руској федерацији и представа решења за њихово дугорочно чување, а који су настали на темељу искустава руских архивиста и упрвљање документима при раду с електронским документима.

 

Aида Шкоро Бабић, Архив Републике Словеније, Упрвљање, процена и дугорочно чување електронских докумената, улога архивиста и информатичара: У процесу настајања докумената у данашњем времену све већу улогу имају стручњаци информационих технологија. Ауторица је у чланку покушала да дефинише улогу архивиста у процесу настанка, управљања, вредновања и чувања електронског документа, као и улогу стручњака за информационе технологије.

 

Оливера Порубовић Видовић, Архив Југославије, Београд,  Дигитални мастер документ : нови оригинал: Крајњи циљ сваког пројекта дигитализације архивске грађе је креирање дигиталног мастер документа, копије која ће олакшати претраживање архивске грађе и елиминисати ризик оштећења који увек постоји код коришћења оригинала како у читаоници архива, тако и током припреме публикација и изложби архивских докумената. Овај рад се бави контролом дигиталног документа као важним елементом у ланцу стварања, управања, дугорочног чувања електронских докумената насталих као продукт дигитализације   и истиче да је вредан трајног чувања само онај документ који је прошао темељну контролу квалитета.

 

 Ања Паулић,Архив Републике Словеније, Пројект E-ARK (European Archival Records and Knowledge Preservation) циљеви и достигнућа: преглед: Пројект E-ARK настао је под окриљем Европске комисије у оквиру Програма подршке информацијских и комуникацијских технологија.Циљ сваког пројекта је да се обезбеди ефикасан приступ радним процесима везаним за три основне активности  архива: прикупљања, чувања и омогућавање поновног коришћења информација. Циљ пројекта је да се створи Паневропска методологију за архивирање електронских докумената на основу најбољих постојећих националних и међународних пракси.

 

Maria Guercio,професор  Сапиенца универзитета у Риму, Сертификација и поверење у дигиталне репозиторије: Улога стандарда и смернице: Аутор разматра питања чувања дигиталног документа   са посебним освртом на улогу стандарда и смерница од значаја за дигиталне репозиторијуме, сертификацију и ревизију. У чланку се ауторка фокусирала на анализу OAIS  референтног модела и пратећих стандарда на основу ISO 16363 и ISO 16919, скрећући пажњу на  њихову еволуцију у последњој деценији.

 

Antonio Monteduro, Централна европска иницијатива,Етички кодекси ANAI: У чланку је представљен Етички кодекс Националног удружења италијанских архива на основу Статута и правилника о регистрацији и струковним сертификатима, који су почели да се примењују од 1.јануара 2015.

 

Susanne Frohlich,из Беча и  Elisabeth Schoggl-Ernst из Граца, Дугорочно дигитално чување у Аустрији:  О дугорочом чувању се много расправљало и много институција се бавило овим питањем. Дати су коментари и  разматрања  на стратегију за дугорочно чување културне баштине у Аустрији. Аустријски државни архив је већ успоставио електронска дугорочну архиву за трајно складиштење дигиталних података. Модуларни софтвер је базиран на Отвореном архивском информационом систему (Open Archival Information System- OAIS.)

 

Другoг дана саветовања презентовани су радови посвећена теми: Архивска зграда у смислу одговора на ванредне стуације (пројекат,адаптација ,сврха градње, планирање за случај ванредних ситуација, управљање простором); (Archival Buildingsin Terms of Responding to the Emergencies (i.e. design, adaptations, purpose built, emergency planning, space management).

 

Прво излагање је имала Grazia Tato, заменик директора Међународног архивистичког института Трст - Марибор. Остати миран: Архиви између несрећа и превенције: Чланак представља Смернице за спречавање и реаговање у ванредним ситуацијама припремљене од стране Министарства културних добара и туризма.

 

Азем Кожар, Друштво архивских запосленика Тузланског кантона, Локацијске особености архивских објеката у Босни и Херцеговини: у раду говори о локацијским особеностима архивских објеката на подручју Босне и Херцеговине са више аспеката: макро локација, микро локација, погодност за случај ванредних прилика, могућност адаптације и доградње, грађевинске особености и власнички статус. Доноси се краћи осврт на стање архивског простора од 1991 до 2015.

 

Cristina Bianchi,Archivist of the city Pully,Switzerland,Планирање за ванредне ситуације у Швајцарској: Швајцарска је релативно сигурна и неутрална држава. Главни ризици за губење докумената су ватра и вода. Управање ризицима укључује планирање за брзо реаговање у случају поплаве и пожара. Посебно тело које делује унутар Швајцарске цивилне заштите који се зове Cultural Property Protection (PBC).

 

Изет Шаботић,Филозофски факултет Униврзитета у Тузли, Архивска зграда: услов сигурности заштите архивске грађе у ванредним приликама: босанск-херцеговачко искуство: Архивска зграда је поред кадрова и легислативе важан трећи стуб у заштити архивске грађе и обављања архивске делатности. Босанско-херцеговачко искуство на овом плану је негативно. Наиме, до краја ХХ века у Босни и Херцеговини није израђен нити један наменски објекат за обављање архивске делатности.Углавном су архиви били смештени у неадекватним условима. То је имало утицај на укупну очуваност архивске грађе. Неадекватност архивских објеката имала је огромне последице по архивску и регистратурску грађу у ванредним околностима са којима се Босна и Херцеговина суочила у 2014. години.

 

Јасна Пожган,Државни архив Међумурје,Архивске зграде у сјеверној Хрватској:увјети и могућности: У раду је описана ситуација у архивским установама на подручју северне Хрватске на примерима Државног архива у Бјеловару, Вараждину, Међумурју. Напре је приказано стање што се тиче легислативе и стандарда који се односе на зграде установа као што су архиви, а након тога је  приказано стварно стање у којем наведене установе делују данас те обавају своје сваковедне обавезе и активности.

 

Marie Ryantova,Институт архивске науке, Република Чешка, Архивске зграде у Чешкој републици после 1990:„Чешко архивско чудо“ у данашње време: у раду је указано на промене које су се догодиле након 1990. у Чешкој Републици. Пре тога су се  архиви  углавном налазили у неадекватним  старим зградама. У периоду од 10-15 година многи од њих су поново  адаптирани,  док су за неке израђене потпуно нове зграде. Дат је резиме мера за изградњу, које се могу предузети за опремање архива за хитне случајеве, посебно у случају пожара и поплава.

 

Tibor CsabaReisz, Национални архив Мађарске ,Историја изградње цетралне зграде NAH: Прво место да чување документа од националног значаја био је Archivum Regni основан1756. на основу Акта из 1723. Реорганизација Националног архива је установљена 1874. Изградња и припрема изградње у историјском периоду даје нам  корисна  искуства када се планира најсавременија  архивска  зграда.

 

Habibe Qovanaj и Shpresa Mekaj,Архив Косова, Планирање за ванредне ситуације за докумета и архивску службу: сваки дан смо сведоци уништење архивских докумената у свим земаљама  света које су резултат  катастрофа као што су земљотрес, поплаве, ватра. Ове невоље подигле су свест архивиста да учине све да архивска докумената заштите од катастрофе у сваком тренутку и да се поступа  по инструкцијама. Планом  за ванредне ситуације треба да се настоји да се заштите људи и имовина  у случају несреће.

 

Svetlana Usprcova, Државни архив Републике Македоније, Архивске зграде с посебним освртом на случај зграде Државног архива Републике Македоније: Овај рад објашњава неопходности постојања одговарајућих  објеката за складиштење и  архивирање архивске грађе.  Треба прилагодити постојећи објекат или  планирати  нову зграду.  С обзиром на чињеницу да се Државни  архива Републике Македоније  недавно преселилио у нову  зграду, указано је на карактеристике старог и новог објекта.

 

Abdulmohsin Said Al Hinai,Direktor NRAA,Oman, Зграда Националног документационог центра  и архива NRAA у у Султанату Оман: Оснивање, пројектовање, изградња и величанствена конструкција: Зграда Националног архива у држави Оман је значајна зграда у држави јер садржи меморију и достигнућа народа кроз векове. Заштита од  ризика и несрећа је национална дужност, штавише зграда Националног архива мора бити пројектована и саграђена у складу са условима и специфичностима локације, конструкције и пројета, адаптације, излаз за случај опасности, канцеларије, депое, радионице, изложбене сале и читаонице. Зграда NRAA је у изградњи.

 

Светлана Перовић Ивовић, Архив Југославије, Београд, Ирена Ивовић архитекта Београд: Изазов пројектовања архивске зграде: пројектанти, архивисти и конзерватори на истом задатку у циљу адекватне заштите   архивске грађе: При пројектовању објеката чија је намена чување архивске грађе неопходно је потављање концепта који задовољава све функционално-техничке услове, као и стандарде превентивне заштите ахивске грађе. Да би се постигли жељени резултати у очувању архивске грађе и како би се узрочници пропадања свели на минимум неопходна је интезивна сарадња и размена искустава између пројектаната, архивиста и конзерватора.

 

За примену мера превентивне заштите као темеља стратегије очувања архивске грађе веома важну улогу има архивска зграда. Зграда треба да је безбедна а то се постиже одабиром добре локације, применом одговарајућих конструктивних материјала и добрим распоредом просторија, елимнисање ризика од пожара, поплаве, вандализма и крађе.

 

Јека Мелик, Архив Рпублике Совеније, Архивско право и регулација заштите документарне и ахивске грађе: архивско право је део управног права. Састоји се од правила и начела који су обавезни за архивске институције.Архивски закон земље је део правног поретка. Његова дефиниција варира од земље до земље.

 

Мојца Коси, студент архивистике и документологије, Алма Матер Еуропеа, ЕЦМ, Инвалиди у читаоници словенских јавних архива:проблем доступности: закон од  24 новембра 2010.  изједначава могућности за особе са инвалидитетом који је проглашен након  напора хендикепираних лица да спрече дискриминацију.  Зато приликом градње  или адаптације треба да су архивски простори прилагођени особама са инвалидитетом.

 

Јован Поповић, Београд, Србија, Противуправност у архивском пословању у редовним и ванредним околностима (противност архивским заповестима и последице које из тога произилазе): Аутор овог рада бави се нечелно проблематиком противправног поступања архива у кршењу ахивског и другог позитивно правног законодавства које уређује непосредно или посредно архивску делатност, како у редовним тако и у ванредним ситуацијама. Противуправност је противност извесној норми, заповести или забрани која садржи у правним прописима једне државе и представља друштвну опасност.

 

Tim Harris,London Metropolitan Archives, Стратешко позиционирање процедура у ванредним ситуацијама у архивама: У чланку је аутор приказао Лондонски метрополитен архив  и планове овог архива  који покривају све  потенцијалне несреће и ванредне ситуације. 

 

 


   

ISSN (Online) 2683-3565  

   
© 2024 Arhivistika. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU General Public License.
© ARHIVISTIKA