Serbian English French German Italian Russian Spanish
   

Proizvođači metalne opreme za arhive  

   

Рад је објављен у: Годишњак Историјског архива Пожаревац „Записи“, год. 2, бр 2, 2013, Историјски архив Пожаревац.

                        

 Апстракт: Архивска грађа и регистратурски (документарни) материјал настао радом правосудних органа представља веома вредну и значајну историјску, културну, научну и оперативну документацију, која ужива приоритетну заштиту у архивским установама. Целовита заштита архивске грађе правосудне провенијенције обухвата период од настанка докумената до њихове похране и стручне валоризације у архиву. Претходна заштита ове архивске грађе веома је битна за њено очување и даљи стручни рад у архиву. Рад представља покушај да сумирамо досадашња искуства и постигнућа Историјског архива у Пожаревцу у области заштите архивске грађе код правосудних стваралаца на подручју Браничевског округа. Истовремено, анализом постигнутог настојимо да изведемо закључке на основу којих можемо предложити перспективна решења у области савремене заштите архивске грађе правосудних органа.

Opširnije: МА Јасмина Живковић, ЗАШТИТА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И РЕГИСТРАТУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА КОД ПРАВОСУДНИХ...

Рад је објављен у: Годишњак Историјског архива Пожаревац „Записи“, год. 1, бр 1,  2012, Историјски архив Пожаревац.

 

Апстракт: Црквене матичне књиге представљају део културне баштине Србије од изузетног значаја. Као историјски извор такође имају прворазредну вредност. Предмет нашег рада јесте приказ једне од најзначајнијих целина архивске грађе која се чува у Историјском архиву Пожаревац - Збирке црквених матичних књига насталих у храмовима на подручју данашњег Браничевског округа. Истовремено, судбина црквених матичних књига православних храмова представљена у сажетом историјату, мотивисала нас је да још једном истакнемо непходност потпуне, стручне и квалификоване превентивне и архивистичке заштите црквених матрикула. У том смислу пресудна је улога архивских установа и савремене архивске теорије и праксе, а све са циљем да се сачувају крунски докази и драгоцена сведочанства идентитета и битисања једног, у овом случају, српског народа.

 

Кључне речи: црквене матичне књиге, хронолошки приступ, законски прописи, заштита, архивска грађа, стваралац, православна црква, културно добро (баштина), архив, држава, архивистика, надлежност.

Opširnije: MA Јасмина Живковић, ЗАШТИТА ЦРКВЕНИХ МАТИЧНИХ КЊИГА У БРАНИЧЕВСКОМ ОКРУГУ

 

Крајем протекле 2019. године, у Историјском архиву Београда, архивисти из скоро свих архива са подручја Републике Србије, на уприличеној радионици израдили су акт под називом Основи за регулисање система канцеларијског и архивског пословања у класичном и електронском облику. Иницијатори и аутори радионице Југослав Вељковски, архивски саветник (ИАНС), Мирјана Медалић, виши архивист (ИАСМ) и Јасмина Латиновић, виши архивист (ИАБГ) у координацији са еминентним стручњацима из области архивистике, понудили су предлог акта, на основу кога је могуће, у регистратурама које не врше јавна овлашћења, приступити изради нормативног акта под називом Правилник о канцеларијском пословању. Основи за регулисање система канцеларијског и архивског пословања садржи све елементе и класичног и електронског пословања.

Opširnije: Ј. Латиновић, М. Медалић, Ј. Вељковски, ОСНОВИ ЗА РЕГУЛИСАЊЕ СИСТЕМА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ И АРХИВСКОГ...

   

ISSN (Online) 2683-3565  

   
© 2024 Arhivistika. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU General Public License.
© ARHIVISTIKA