Serbian English French German Italian Russian Spanish
   

Proizvođači metalne opreme za arhive  

   

 Апстракт: Црквене матичне књиге представљају историјски извор првог реда и део културне баштине Србије од  изузетног значаја. Као такве, предмет су посебне пажње архивских посленика у оквиру стручног рада на заштити културне баштине Србије, без обзира да ли су настале радом православне црквене администрације на подручју Србије или у дијаспори. Из тог разлога је аутор овог рада своје истраживање фокусирао на анализу система заштите  црквених матичних књига. Концизан  хронолошки  приказ  нормативних оквира цивилног и канонског права, од устројства црквених матичних евиденција рођења (крштења), венчања и смрти у српској држави 19. века, до данас,  представља увод у анализу актуелног стања заштите овог дела српске културне баштине. Методом упоредне анализе стања заштите у држави матици и дијаспори, где црквене матрикуле и данас настају у оквиру православних храмова, рад представља покушај да се укаже на значај и непходност потпуне, стручне и квалификоване њихове заштите, и у том смислу посебне улоге архивских установа и савремене архивистичке теорије и праксе. Из тога, свакако резултирају и одређене препоруке за будуће уређење овако значајне области заштите културне баштине, а све са циљем да се сачувају крунски докази и драгоцена сведочанства идентитета и битисања једног, у овом случају, српског народа.

Opširnije: Jасмина Живковић, Заштита црквених матичних књига као дела културне баштине Србије (упоредна...

Решавање дугогодишње економске кризе која је притискала троми, неефикасни политички и привредни систем Социјалистичке федеративне републике Југославије (СФРЈ) само се вештачки одлагао, а наизглед привидно  благостање становништва (у поређењу са комунистичким земљама у ближем  суседству) је уљуљкавало становништво. Коначно, крајем осамдесетих и почетком деведесетих почео је постепени прелазак из комунистичког у капиталистичке друштвене односе. Међутим, СФР Југославија уместо да је направила постепени корак ка европским стандардима, у наслеђеним реваншитичком окружењу и нерашчишћеним унутрашњим рачунима али и са Западом, била је суочена са агресивним сецесионичким насртајима својих чланица те је запала у још дубљу кризу. Криза је кулминирала избијањем грађанског рата, економским санкцијама и бомбардовањем Југославије, односно Србије. Почетком октобра 2000. извршена је политичка промена, а на власт у Србији су дошле прозападне политичке снаге. Расплет балканске кризе није се окончао, а у току су европске интеграције целог простора. 

Opširnije: Зоран Вељановић, Заштита архивске грађе државних и друштвених предузећа у процесу приватизације...

Привредна и друштвена кретања у Србији последњих десет година  обележиле су, поред осталог, и значајне економске промене. Оне се састоје у суштинским променама својинско-правних односа са циљем оживљавања привредних процеса по основу  приватизације друштвеног  и државног капитала, што доводи до образовања нових облика привредних друштава и другачијег начина организовања  производње.

У времену,  транспарентно промовисаном као транзиција, архивска струка оправдано поставља питање заштите архивске грађе као културног добра и регистратурског материјала као добра које ужива претходну заштиту. Питање је посебно актуелно када се као ствараоци, правни наследници или по било ком другом основу имаоци архивске грађе појављују правни субјекти привредне делатности.

Opširnije: Јасмина Живковић, Заштита архивске грађе привредних регистратура у стечају-Искуства Историјског...

   

ISSN (Online) 2683-3565  

   
© 2020 Arhivistika. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU General Public License.
© ARHIVISTIKA