Serbian English French German Italian Russian Spanish
   

DocService LOGO

 

Основна делатност Бироа за комбиноване канцеларијско-административне послове „DocService“ из Врања односи се на трајну заштиту и неограничену могућност коришћења изворног документа кроз форму микрооблика (микрофилм, микрофиш)дигиталног и електронског документаКвалитет услуга које пружа DocService заснива се на дугугодишњем искуству лиценцираних стручних кадрова из области архивистике и управљања документима

Један од веома важних разлога зашто посао треба препустити стручњацима из ове области, је тај што лице којем се овај посао повери, поред стручности, мора поседовати и моралне квалитете који ће бити основа међусобног поверења, јер су му за време обављања ове врсте посла поверене и доступне пословне тајне предузећа/установе (подаци везани за организацију рада и услове пословања, број, назив и адресе пословних партнера и клијената итд), које се морају чувати у тајности и то, и по престанку обављања послова.

Биро „DocService“ из Врања, први је у Пчињском округу понудио својим пословним партнерима услуге дигитализације и микрофилмовања папирне архиве. Такође, након дигитализовања, нудимо Вам и могућност микрофилмовања архивске грађе, како би је сачували у свом изворном (аналогном) облику. Поред тога што је најпоузданији начин чувања архивске грађе, информације чуване на микрофилму заузимају при одлагању и чувању много мање простора од класичне папирне архиве. Тиме штедите на пословном простору, а уједно обезбеђујете заштиту архиве од елементарних непогода, оштећења или губљења.

  Микрофилмовање

Значајан корак у усавршавању и побољшању ефикасности пословања и оперативног рада представља увођење микрофилма.

Микрофилм представља у размери умањену репродукцију оригинала на филму као медијуму. Меморисање података врши се у њиховом природном облику, само умањене и сведене на исту величину, погодне за архивирање, проналажење и коришћење. Микрофилм се кроз историју наметнуо као једно од најпогоднијих средстава за архивирање и преношење информација. Чак и у условима савремене технике и технологије, микрофилм техника представља најефикаснији вид заштите.

 Захваљујући својим основним особинама, микрофилм има низ предности у односу на друге медијуме:

 • омогућава већу густину меморисања информација,
 • информације се меморишу у свом изворном, аналогном облику,
 • чување информација на микрофилму је поузданије (под релативно једноставним условима, век трајања је неколико стотина година),
 • информације на микрофилму заузимају при одлагању и чувању много мање простора (постиже се уштеда у простору од 98%),
 • микрофилм је знатно јефтинији од других носилаца информација,

  Биро DocService тренутно нуди услугу микрофилмовања само за претходно дигитализовани архивски материјал.  

 

Скенирање - дигитализовање

Без обзира у ком облику се тренутно чува документација (папир или микрофилм), скенирањем се формира база слика (image) која се повезује са базом података на више релација. Овим поступком повезују се подаци, информације и слике докумената из којих су произишли подаци и информације, уз могућност коришћења са сваког места у интернет окружењу, док задати ниво приступа стриктно контролише шта је од докумената коме доступно. Сигурност докумената је потпуна, а начин коришћења брз, функционалан, савремен и изнад свега комфоран. Уштеде које пружа овакав начин пословања у потпуности оправдава ниво инвестиције.

Процес дигитализације обавља се у неколико фаза:

 •  Преузимање документације

Примопредаја папирног материјала врши се у пословним просторијама и/или архивском депоу наручиоца у присуству овлашћених лица обе уговорне стране, уз сачињавање записника о примопредаји који садржи податке о типу/садржају документације и о обиму и стању документације.

Преузимање, паковање и транспорт документације до места обраде врше радници Бироа DocService.

 

 • Припрема документације

Припрема документације за процес скенирања врши се у два одвојена процеса – физичка припрема и архивистичка припрема.

Поступак физичке припреме подразумева утврђивање архивског редоследа документације, уклањање свих металних делова (хефталице, спајалице) са документације, исправљање савијених листова и лепљење поцепаних докумената.

 

 •  Скенирање документације

Скенирање папирне документације до А3 формата врши се на Mustek скенерима, док се дигитализовање књига врши на book-skenerima, уз следеће параметре:

 • Начин скенирања: равно
 • Мод: бинарно, сиви тонови и колор (по избору наручиоца)
 • Оптичка резолуција: до 600 dpi
 • Формат: tiff, pdf или jpg,
 • Експорт скенираних докумената врши се на DVD или CD.

Скенирање микрофилмоване документације врши се на професионалним микрофилм скенерима. У складу са захтевом наручиоца, процес скенирања могуће је извршити опционално:

 • Врста микрооблика: позитив/негатив филм (16/35мм), фиш, картице, и др.
 • Мод: бинарно и сиви тонови
 • Оптичка резолуција: до 800 dpi 
 • Формат: tiff и jpg, уз могућност конверзије у pdf,
 • Експорт скенираних докумената врши се на DVD или CD. 

 

Контакт:

ул. Тодора Шпанца 14; 17501 Врање;

Тел: 065/311-4780; 065/466-88-48; 017/420-255

 PIB: 108079415; MB: 63197726

Број рачуна: 160-390190-05 Banca Intesa

Шифра делатности: 8211;

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ;

 

   
© 2019 Arhivistika. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU General Public License.
© ARHIVISTIKA