Serbian English French German Italian Russian Spanish
   

Prijatelji Arhivistike  

   

Proizvođači metalne opreme za arhive  

   

Stariji zakoni i propisi:

 • Zakon o državnoj arhivi (1898)...

 • Zakon o državnih arhivima NR Srbije (1951)....

 • Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj službi (1976)...

 • Zakon o zaštiti kulturnih dobara (1977)

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturnih dobara (1981)...

 • Zakon o kulturnim dobrima (1990)...

 • Pravilnik o osnivanju i zadacima stručnih saveta pri državnim arhivima (1952)...

 • Pravilnik o uslovima za sticanje stručnih zvanja u arhivskoj delatnosti Srbije (1977)...

 • Pravilnik o bližim uslovima za početak rada organizacija zaštite kulturnih dobara (1981)...

 • Pravilnik o tehničkoj zaštiti arhivske i filmske građe u arhivima Srbije (1982)...

 • Pravilnik o podacima koji se upisuju u registre, način viđenja registra i centralnog registra arhivske građe i o dokumentaciji o ovim kulturnim dobrima koja se obrazuje i čuva uz registre (1982)...

 • Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita radnika u organizacijama zaštite kulturnih dobara (1987)...

   

ISSN (Online) 2683-3565  

   

YouTube  

   

Facebook  

   

SlideShare  

   
© 2020 Arhivistika. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU General Public License.
© ARHIVISTIKA